Politica de confidentialitate

INTRODUCERE

Societatea comericala SC ADDICTIVE BREWING SRL, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului web www.addictivebrewing.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal pentru fiecare persoana care acceseaza site-ul web in vederea efectuarii de comenzi online.

Politica de confidentialitate descrie cum sunt colectate, folosite si partajate datele personale cand utilizatorul viziteaza sau plaseaza o comanda pe site-ul www.addictivebrewing.ro.

 

DEFINITII

Date cu caracter personal
Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea
Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Parte terta
Inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Consimtamant
Inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Operator
Inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

 

SCOPUL COLECTARII DATELOR

Societatea colecteaza datele personale pentru:

 • oferirea serviciilor solicitate
 • a confirma serviciile comandate in sistem online si pentru a furniza informatii suplimentare cu privire la acestea
 • pentru a raspunde corespondentei primite de la utilizator
 • indeplinirea obligatiilor legale si responsabilitatilor sociale, conform legilor romane si internationale.

 

TIPUL DE DATE COLECTATE, STOCATE SI UTILIZATE

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus, Societatea poate solicita date care sa permita contactarea si identificarea clientului/cumparatorului, cum ar fi: numele, adresa de email, numarul de telefon, adresa postala etc.

Utilizatorul site-ului isi exprima consimtamantul ca datele furnizate pot fi stocate si prelucrate folosind serverele partenerilor si/sau subcontractorii sai.

De asemenea, se va stoca toata corespondenta dintre utilizator si Societate, precum notificari, intrebari, solicitari, pareri despre calitatea serviciilor oferite

PARTAJAREA DATELOR PERSONALE


Partajam datele personale doar cu Partenerii desemnati pentru a ne ajuta sa furnizam serviciile de comert online dupa cum urmeaza:

euplatesc.ro Parteneriatul euplatesc.ro asigura procesarea cardurilor de credit. www.addictivebrewing.ro nu are acces la datele cardului Utilizatorului si nu stocheaza aceste date.

Termeni si conditii euplatesc.ro

www.fancurier.ro Parteneriatul cu fancurier ofera posibilitatea de a trimite coletele catre Utilizator. Datele personale (nume, adresa de corespondenta, numar de telefon) sunt stocate securizat pe serverele fancurier.ro.

Politica de confidentialitate FanCurier

Google Analytics Folosim Google Analytics pentru a intelege cum folosesc Utilizatorii Site-ul si pentru a putea aduce imbunatatiri.

Politica de confidentialitate Google Analytics

Puteti refuza oricand Google Analytics aici.

 

DREPTURILE UTILIZATORULUI SITE-ULUI

In conformitate cu dispozitiile nationale si internationale, persoanele inregistrate, in calitate de persoanele vizate, au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat cu privire la datele personale
 • dreptul de acces
 • dreptul la rectificare
 • dreptul la stergerea datelor
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • dreptul la portabilitate
 • dreptul la opozitie

 

MODIFICAREA/COMPLETAREA PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENTIALITATE

Ne rezervam dreptul de a modifica/completa prezenta Politica de confidentialitate, ca urmare a schimbarilor legislative sau a tipului de Site. Politica de confidentialitate actualizata va fi publicata pe Site si va intra in vigoare de la data publicarii. Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior modificarii/completarii, utilizatorul este de acord cu aceasta. In cazul in care utilizatorul nu doreste sa accepte prezenta Politica de confidentialitate, inclusiv cu modificarile/completarile ulterioare, nu va mai putea utiliza Site-ul.